Topcoat

Politica de confidențialitate

CREATIVE MEDIA AGENCY SRL este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 9876.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protectia datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legatură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta?

Topcoat este denumirea comercială a CREATIVE MEDIA AGENCY SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Șos. Olteniței, nr. 232, bl. 23, sc. A, ap. 21, Sector 4, București, România, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/18578/2006, cod unic de înregistrare fiscală RO17829349 (in continuare "Topcoat" sau "noi"). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă incurajăm să contactați responsabilul Topcoat cu protecția datelor la adresa de e-mail contact@topcoat.ro sau prin poștă sau curier la adresa Șos. Olteniței, nr. 232, bl. 23, sc. A, ap. 21, Sector 4, București -- cu mențiunea: în atenția responsabilului Topcoat cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel:

Putem, de asemenea, să colectam, să stocăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării?

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor Topcoat în beneficiul dumneavoastră. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Topcoat și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre. Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legatură cu comportamentul dumneavoastră de cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfactie subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

3. În scopuri de marketing. Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite, prin canale de comunicare electronică newslettere generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achizitionat sau ați arătat interes să le achizitionați, precum și alte comunicări comerciale asemănătoare, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul nostru. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de cumpărător (de exemplu: produse vizualizate și/sau achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră, și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs în cel mai scurt timp posibil cererii dumneavoastră.

4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Aceste pot include:

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne intemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp sunteți client Topcoat. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații, și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Regula generală este păstrarea informațiilor legate de comenzile efectuate pentru o perioada de 10 ani de la momentul finalizării comenzii. Similar cu situația anterioară, este posibil să păstrăm anumite date și ulterior expirării acestei perioade, în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu interesele noastre legitime.

Politica de utilizare cookie-uri

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, telefonul mobil, tableta sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internet-ul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un server unui browser și este complet pasiv. Nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe computerul, telefonul mobil sau tableta utilizatorului.

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de site-ul nostru, permițându-ne îmbunătățirea structurii și continutului acestuia, excluzând identificarea personală a utilizatorului.

Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: fixe și per sesiune. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației sau browser-ului. Fișierele fixe rămân pe computer-ul, telefonul mobil sau tableta utilizatorului pe o perioadă în parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către site-ul nostru?

O vizită pe site-ul Topcoat poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

Cookie-urile strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a website-ului. Aceste cookie-uri nu necesită acordul dumneavoastră prealabil pentru a fi descărcate pe dispozitivul dumneavoastră. Puteți configura browser-ul dumneavoastră pentru a bloca aceste cookie-uri, însa în acest caz anumite secțiuni ale site-ul nostru nu vor funcționa corect (exemplu: coșul de cumpărături).

Cookie-uri setate de către Topcoat:

Cookie-uri setate de către terți parteneri:

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm ca accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României, Austriei și Finlandei. Cu toate acestea, din când în când, este posibil să transferăm anumite date ale dumneavoastră cu caracter personal unor entități situate în afara acestor țări. Aceste entități pot fi localizate în Uniunea Europeana sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte parți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dumneavoastră, precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Păstram datele dumneavoastră cu caracter personal pe servere securizate și asigurând redundanța stocării. Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăți Stripe. Orice informații referitoare la plăți sunt criptate folosind tehnologia SSL.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin întermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți?

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriti să vă exercitați aceste drepturi:

Drepturile vizate și descrierea acestora

Accesul | Puteți să ne cereți:

Rectificarea | Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor | Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstante în care v-am putea refuza această solicitare.

Restricționarea prelucrării datelor | Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

Portabilitatea datelor | Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie portat direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră; și prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția | Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate | Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră, este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră sau se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Blvd. General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, București, România
Telefon: +40318059211 sau +40318059212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment responsabilul Topcoat cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități: